Fulltextové vyhledávání

Vyhlášky, zákony

Důležité zákony a vyhlášky

Přehled předpisů, podle nichž obecní úřad ve věci poskytování informací rozhoduje:

Místní vyhlášky

Název vyhlášky Účinnost
Vyhláška Řád veřejného pohřebiště 1.3.2010
Vyhláška č. 2/2010 Požární řád obce 1.7.2010
Vyhláška č. 5/2011 o místním poplatku za provozovaný výherní hrací přístroj    1.2.2011
Vyhláška č. 3/2011 o místním poplatku ze vstupného 1.2.2011
Vyhláška č. 2/2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství 1.2.2011
Vyhláška č. 1/2011 o místním poplatku ze psů   1.2.2011
Vyhláška č. 3/2012 o spádovosti obce pro MŠ a ZŠ Dětenice 1.1.2013
Vyhláška č. 1/2013 o úhradě vodného ve dvousložkové formě 

 8.3.2013

Vyhláška č. 1/2015 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravě, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem

1.4.2015

Vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

20.1.2016

Vyhláška č. 1/2016, kterou se stanoví část společného školského obvodu základní školy

25.2.2016

Vyhláška č. 2/2016 Změna č. 1 územního plánu obce Bačalky

11.7.2016

Vyhláška č. 1/2017 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

5.1.2017

Vyhláška č. 01/2018 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

3.1.2018

Usnesení zastupitelstva