Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > AKTUÁLNÍ INFORMACE KE STAVU PITNÉ VODY

AKTUÁLNÍ INFORMACE KE STAVU PITNÉ VODYAKTUÁLNÍ INFORMACE KE STAVU PITNÉ VODY

VÝDEJ BALENÉ VODY DO ODVOLÁNÍ TRVÁ

 

S účinností od 20. 9. 2019 byl zrušen zákaz, kterým bylo vyhlášeno omezení užívání vody z obecního vodovodu jako vody pitné. S ohledem na neustále probíhající nápravná opatření ke stabilizaci vodovodního systému bylo prodlouženo přechodné období, kdy se může v systému vyskytovat vyšší množství volného chlóru. Je zapotřebí, aby odběratelé provedli všechna doporučená opatření na svých vodovodních přípojkách a domovních rozvodech, tj. zařízení a rozvody vydezinfikovali.

Zároveň se rovněž prodlužuje doba, po kterou je odběratelům doporučeno pro účely přímého pití a přípravy studených nápojů používat vodu balenou. V ostatních případech použití již lze používat přímo vodu z vodovodního řadu.

Výdej balené vody nadále trvá v nastaveném režimu pro odběratele (tj. ty občany/domácnosti, které mají uzavřenou smlouvu na odběr pitné vody s obcí Bačalky) v množství min. 1,5 l na osobu a den.

Balenou vodu si mohou odběratelé vyzvednout v budově hasičské zbrojnice na Bačalkách:

V pondělí a ve středu od 17.00 do 18.00 hodin

V sobotu od 9.00 do 10.00 hodin

Odběr je možný na max. 3 dny předem.

 

S ohledem na to, že od 2. 10. 2019 bude probíhat čištění pramenních jímek, je doporučeno používat balenou vodu k přímému pití až do doby, kdy se celý vodovodní řad stabilizuje. O ukončení dodávek balené vody budou občané informováni způsobem v místě obvyklém.