Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > INFORMACE O OPATŘENÍCH V SOUVISLOSTI SE ZÁKAZEM UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY

INFORMACE O OPATŘENÍCH V SOUVISLOSTI SE ZÁKAZEM UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODYDatum konání:
10.9.2019

INFORMACE O OPATŘENÍCH

V SOUVISLOSTI SE ZÁKAZEM UŽÍVÁNÍ PITNÉ VODY

Na základě rozhodnutí Krajské hygienické stanice Královéhradeckého kraje č. j.: KHSHK 29088/2019/HOK.JC/Jů ze dne 6. 9. 2019 je zakázáno používání nejakostní pitné vody pro účely pití, vaření, přípravy jídel a nápojů, k čištění předmětů, které svým určením přicházejí do styku s potravinami nebo lidským tělem, a to do doby odstranění závady.

S přihlédnutím k výsledkům rozboru vzorku pitné vody č. 31408/2019 ze dne 3. 9. 2019,
zveřejněného na úřední desce, platí následující opatření:

  • 1) Voda pro přímé pití, přípravu studených nápojů a čištění chrupu bude zajištěna formou dodávky neperlivé vody balené.

S účinností od 10. 9. 2019 bude zahájeno náhradní zásobování odběratelů (tj. těch občanů/domácností, které mají uzavřenou smlouvu na odběr pitné vody s obcí Bačalky) pitnou vodou, a to formou dodávky vody balené. Dle doporučení KHS bude poskytována balená voda v množství min. 1,5 l na osobu a den.

Balenou vodu si mohou odběratelé vyzvednout v budově hasičské zbrojnice na Bačalkách:

v pracovní dny od 17.00 do 18.00 hodin,

v sobotu od 9.00 do 10.00 hodin.

Odběr je možný max. na 2 dny předem.

  • 2) Pro ostatní účely použití lze použít vodu z vodovodního řadu po převaření. Informace o převaření je dostupná na úřední desce obce i na webových stránkách v sekci Aktuality či zde.

Obec Bačalky ve věci obnovení kvality pitné vody činí a bude činit další následující opatření:

  • Úprava vody dezinfekčními prostředky formou šoku a následného odpuštění hydrantů

  • Bylo zahájeno řízení ve věci kontroly stavebně-technického stavu objektů určených k likvidaci odpadních vod v nemovitostech nacházejících se ve spádovém území prameniště

  • Vyčištění, příp. oprava všech tří pramenních jímek

  • Oprava kanalizace procházející spádovým územím nad prameništěm

  • Kontrola stavebně-technického řešení všech domovních vodovodních přípojek, tj. zda není na vodovodní přípojku napojen ještě jiný zdroj vody

                                                                                                                 Ing. Pavlína Kaprasová

                                                                                                                       starostka obce