Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > INFORMACE PRO VLASTNÍKY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

INFORMACE PRO VLASTNÍKY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEKINFORMACE PRO VLASTNÍKY VODOVODNÍCH PŘÍPOJEK

V souvislosti s nedávnou kontaminací pitné vody v obecním vodovodu mikrobiálním znečištěním informujeme všechny odběratele, tj. ty, kteří mají uzavřenou smlouvou o dodávkách pitné vody z obecního vodovodu, že bude na stavebním úřadě v Libáni iniciováno místní šetření na zjištění stavebně-technického stavu a provedení domácích vodovodních přípojek, zejména zda připojení na obecní vodovod splňuje ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech kanalizacích v platném znění – viz uvedená citace:

„Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napoje-ných vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu.“

Dále výklad SOVAK k tomuto ustanovení:

„Odběratel je povinen užívat a provozovat svůj vnitřní vodovod, který se nachází v odběrném místě, takovým způsobem, aby nedošlo k ohrožení jakosti vody ve veřejném vodovodu. Odběratel je povinen užívat vnitřní vodovod v souladu s technickými požadavky na vnitřní vodovod, zejména ve vztahu k používání materiálů pro vnitřní vodovod. Potrubí vodovodu pro veřejnou potřebu včetně jeho přípojek a na ně napojených vnitřních rozvodů nesmí být propojeno s vodovodním potrubím z jiného zdroje vody, než je vodovod pro veřejnou potřebu. Nerespektováním tohoto technického požadavku se odběratel dopouští porušení ustanovení § 11 odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích v platném znění, které může být příslušným orgánem státní správy sankcionováno pokutou až do výše Kč 100.000,–.“

Nerespektování tohoto ustanovení, tj. v případě, že bude při místním šetření zjištěno, že technické řešení přípojky umožňuje plynulé přepojení na jiný zdroj vody, je důvodem pro ukončení dodávek vody z obecního vodovodu a proti vlastníkovi takové přípojky bude zahájeno správní řízení.

Vyzýváme všechny vlastníky vodovodních přípojek, aby si zkontrolovali, zda je jejich přípojka v souladu s výše uvedeným ustanovením, příp. aby si do 31. 10. 2019 ve vlastním zájmu přípojku do souladu se zákonem uvedli.

 

Ing. Pavlína Kaprasová

starostka obce