Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > Výzva odběratelům vody z obecního vodovodu ke kontrole smlouvy o dodávce vody

Výzva odběratelům vody z obecního vodovodu ke kontrole smlouvy o dodávce vodyDatum konání:
13.1.2020
Datum ukončení:
3.3.2020

     Žádáme všechny smluvní odběratele vody z obecního vodovodu, aby si zkontrolovali, zda souhlasí údaje uvedené ve smlouvě o dodávce vody s aktuálním stavem. Tj. zda souhlasí osoba/osoby odběratele, kontaktní údaje a zejména nahlášený počet osob připojených na vodovod v odběrném místě.

     V případě, že došlo ke změně, např. majitelů vodovodní přípojky, tj. odběratelů, je více; majitel změnil adresu trvalého bydliště; změnil telefon nebo se změnil počet připojených osob, je podle čl. X odst. 1 smlouvy odběratel povinen do 15 dní ode dne, kdy tyto skutečnosti nastaly, tuto změnu ohlásit provozovateli vodovodu (obci) a je nutné sepsat dodatek ke smlouvě či uzavřít smlouvu novou. Žádáme všechny odběratele, u nichž ke změnám smluvních údajů došlo a v tuto chvíli nesouhlasí skutečných stav se stavem deklarovaným, aby se dostavili nejpozději do 2. 3. 2020 v úředních hodinách do úřadovny k aktualizaci smlouvy.

     U těch odběratelů, kteří v minulosti odmítli podepsat smlouvu na dodávku vody ve znění z roku 2014 a nedostaví se na úřadovnu v termínu do 2. 3. 2020 k sepsání nové smlouvy na dodávku vody, platí do 31. 12. 2023 původní smlouva, která však mj. nemá ustanovení o počtu připojených osob. V těchto případech se má za to, že počet připojených osob je roven počtu osob přihlášených k trvalému pobytu v odběrném místě; v případě odběrného místa, kde není nikdo trvale hlášen, se považuje počet připojených osob za roven počtu osob uvedených v rubrice „odběratel“.