Fulltextové vyhledávání

Drobečková navigace

Úvod > Obec > Aktuality > ZRUŠENÍ ZÁKAZU POUŽÍVÁNÍ VODY Z OBECNÍHO VODOVODU JAKO VODY PITNÉ

ZRUŠENÍ ZÁKAZU POUŽÍVÁNÍ VODY Z OBECNÍHO VODOVODU JAKO VODY PITNÉDatum konání:
20.9.2019

Obecní úřad Bačalky

 Na základě předběžného výsledku laboratorního rozboru vzorku vody z obecního vodovodu ze dne 18. 9. 2019, který odebrala Krajská hygienická stanice KHK, pracoviště Jičín, dle protokolu o zkoušce č. 100812-100813/2019 pominuly důvody pro omezení užívání vody z obecního vodovodu jako vody pitné.

 S účinností od 20. 9. 2019 se
RUŠÍ ZÁKAZ POUŽÍVÁNÍ VODY
Z OBECNÍHO VODOVODU JAKO VODY PITNÉ.

 

Vzhledem k délce trvání zákazu a možné kontaminaci potrubí jednotlivých vodovodních přípojek doporučujeme pro účely přímého pití, přípravy studených nápojů a čištění chrupu nadále po dobu nezbytně nutnou používat vodu balenou, v ostatních případech použití vodu převařovat dle doporučení NZÚ (návod zde), a to do doby, než odběratelé provedou vyčištění vodovodních přípojek.

 

 Balená voda je k dispozici v požární zbrojnici ještě v sobotu 21. 9. 2019 od 9.00 do 10.00 hodin a v pondělí 23. 9. 2019 od 17.00 do 18.00 hodin na tři dny dopředu, tj. tak, aby ji odběratelé mohli používat až do středy 25. 9. 2019.

 

Zároveň je nutné v každé domácnosti připojené na obecní vodovod provést několik technických opatření k vyčištění potrubí a spotřebičů, které byly v přímém kontaktu s kontaminovanou vodou. Tato opatření jsou podrobně popsána v doporučení NZÚ – informace pro veřejnost: převařování vody, str. 2 a 3 s názvem: Kroky následující po odvolání nařízení převařovat vodu. Zejména je potřeba neprodleně provést:

 

  1. Nechat odtéci studenou vodu po dobu jedné až pěti minut, nejméně ale do ustálení teploty u všech vodovodních baterií či kohoutků. Odmontovat všechna zařízení namontovaná na kohoutek (perlátory apod.), řádně je propláchnout a namočit na půl hodiny do roztoku Sava nebo jiného dezinfekčního prostředku.
  2. Ze zařízení na výrobu ledu v lednici odstranit všechen led a zařízení umýt a opláchnout.
  3. Pokud jsou bojlery na teplou vodu nastaveny na nízkou teplotu (pod 50°C), vypustit z nich všechnu vodu a naplnit je novou studenou vodou.
  4. Pokud domácnosti používají zařízení na dopravu vody (např. vodní filtry), vyměnit filtrační vložku za novou, předtím celé zbylé zařízení důkladně omýt a propláchnout, případně vydezinfikovat.

Obec Bačalky jako provozovatel vodovodu nadále monitoruje kvalitu pitné vody formou četnějších kontrol a vzorkování vody.

Všechna další opatření k posílení kvality pitné vody a ochrany pramenních jímek vč. činností směřujících k hledání nového zdroje pitné vody mimo intravilán obce permanentně probíhají.

 

                                                                                      Ing. Pavlína Kaprasová

                                                                                              starostka obce