Fulltextové vyhledávání

Během tohoto týdne se budou stránku upravovat graficky i strukturálně. Některé informace mohou být proto dočasně nedostupné. Děkujeme za pochopení

Obec Bačalky

Dvojobec Bačalky – Lično se nalézá se na rozhraní Středočeského a Východočeského kraje. V těsné blízkosti rozsáhlého lesa Křižánek, s vyhlídkou na Krkonoše a 5 km od spádového městečka Libáň. Obce Bačalky a Lično byly sloučeny v roce 1952. Je zachována jenom legenda o obci Bačalky. A to o tom, jak na zdejší pahorkatině pásávali bačové stáda ovcí a lkali nad neúrodnou půdou.

 

Po nich jméno bača-lká, Bačalka. Jiná legenda říká, že zde pramenilo hodně bačálků - pramínků, po nichž obec dostala své jméno. Po nich dostal své jméno i časopis, který od roku 2010 vydávájí místní občané. Název obce Lično má pravděpodobný původ z doby, kdy obyvatelé zdejší líčili na zvěř. Obyvatelé v dávných dobách stavěli svá obydlí z kopce dolů jedno po druhém, takže vesnice nemá žádnou opravdovu náves. Nalézá se v nadmořské výšce 374 m a délce přes 2 km. Za vesnicí se poblíž lesa ještě v nedávné době nacházely v orné půdě různé předměty pravěkého původu. Byly to kamenné sekery, pozůstatky ohnišť, úlomky nádob, i přeslen apod. Jejich sbírka byla ale komunisty zničena. Řadou let mizely dřevěné doškové chalupy s hliněnými podlahami. Majetnější usedlíci je sice kdysi opravovali a za nimi u nízkých hospodářských staveních umísťovali těžké železné žentoury, uváděné do chodu dobytkem. Byla to první zemědělská mechanizace dřívější doby k ulehčení těžké práce. Chudí zemědělci se ale museli ohlížet po příležitostných zaměstnáních v blízkém i v dalekém okolí. První písemná zmínka o obci pochází z roku 1371.