Drobečková navigace

Úvod > Obec > Odpady

Odpady

Sběr netříděného odpadu v obci probíhá každé druhé (sudé) úterý v měsíci/roce.

ZDE je schválená vyhláška o místním poplatku za obecní systému odpadového hospodářství

Pro rok 2024 poplatek činí Kč 400,– za jednoho trvale žijícího občana či za jednu chalupu.
Za poplatek Kč 400,– dostane každý 4 bílé pytle na směsný odpad a 10 pytlů žlutých či oranžových
v kombinaci dle vlastního výběru.
Popelnice 80 l, svoz 1 x 14 dní Kč 1.990,–.
Popelnice 120 l, svoz 1 x 14 dní Kč 2.308,–.
Volný prodej pytlů na směsný odpad Kč 81,–/1 ks.
Volný prodej pytlů žlutých či oranžových Kč 3,–/1 ks.

TŘÍDĚNÝ ODPAD zůstává beze změn. 

Tříděný odpad je odvážen podle potřeby a na základě objednávky, kterou zajišťuje obec.

Informace občanům o komunálních odpadech za rok 2023

Třídění prosím dodržujte podle těchto pravidel:

Žlutý kontejner – PET lahve

zde můžete odhodit – PET láhve od nápojů (Prosíme, nezapomeňte je sešlápnout!) 
PET láhve můžete do kontejneru vhazovat s etiketou i víčkem. Obojí bude při dalším zpracování odstraněno. PET láhve sešlápněte!!! Nesešlápnuté láhve jsou objemné a tím zdražují přepravu, komplikují manipulaci a recyklace se tak stává nákladnější.
nevhazujte – obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Zelený kontejner – Barevné sklo

zde můžete odhodit – lahve od nápojů, skleněné nádoby, skleněné střepy

nevhazujte – keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla

Bílý kontejner Čiré sklo

zde můžete odhodit – čiré lahve od nápojů, čiré skleněné nádoby, čiré skleněné střepy, tabulové sklo - (tabulové sklo je možné vsunout do kontejneru na Ličně (má postranní otvor na ploché sklo)
nevhazujte – keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadla

Kovový kontejner – Kov

zde můžete odhodit – vše co je z kovu

Hnědý kontejner – Bioodpad rostlinného původu

zde můžete odhodit – zbytky ovoce, zeleniny, travní hmota, plevel, listí, jemné nebo drcené větve, hobliny, piliny
nevhazujte – komunální odpad, živočišné zbytky, zbytky hotových jídel, exkrementy zvířat, papír, plast, sklo, nebezpečné odpady

Sběrná nádoba na bioodpad rostlinného původu je umístěna u oplocenky uprostřed obce.

Černý kontejner – Oleje a tuky z domácností

zde můžete odhodit – potravinářské oleje a tuky z domácností, sádlo
nevhazujte – cokoliv jiného, oleje z aut
Do nádob se odkládá olej v láhvi pevně uzavřené – NEVYLÉVAT!!!

Popelnice na drobný elektroodpad od firmy REMA Systém, a. s.

umístěn je ve vstupní chodbě obecního úřadu (z důvodu odcizení první popelnice)

zde můžete odhodit drobný elektroodpad – baterie do rádií, žehličky, kulmy, fény, rychlovarná konvice 

na uložení velkoobjemového elektroodpadu (chladničky, televize, sporáky, mikrovlnné trouby) je potřeba se telefonicky (775760011) domluvit s paní starostkou, a to pouze v období od dubna do října

Žluté pytle na ostatní plasty

do těchto pytlů se odhazují – kelímky, sáčky, fólie, výrobky a obaly z plastů, polystyrén
Drobné znečištění obalů nevadí. Stačí tedy, když potravinu dojíte nebo z kelímku vyškrábete. Zbytky kosmetických přípravků jako jsou mýdla, šampony, krémy vylijete. Zbytek nečistot bude odstraněn při dalším zpracování.
nevhazujte – PVC, novodurové trubky, obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.)

Plné pytle se ukládají do oploceného prostoru s kontejnerem na kov, odkud budou hromadně odvezeny.

Oranžové pytle na nápojové kartony

do těchto pytlů se odhazují – nápojové kartony např. od mléka
Prázdný kartón pouze vypláchněte vodou, stlačte a i s víčkem vhoďte do pytle, který je pro tento odpad určen.

Plné pytle se ukládají do oploceného prostoru s kontejnerem na kov, odkud budou hromadně odvezeny.

 

Sběr nebezpečných složek komunálního odpadu

Sběr je prováděn ve spolupráci se Severočeskými komunálními službami ambulantním způsobem, tj. pojízdnou sběrnou, která je přistavená podle oznámeného časového rozpisu na předem označeném stanovišti (Bačalky u hasičské zbrojnice, Lično u budovy bývalého obecního úřadu)

Přijímány jsou tyto následující druhy odpadů:

Léky všeho druhu včetně mastí
Domácí kapalné i tuhé chemikálie (ředidla, kyseliny, louhy, vývojky a ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelů a škůdců atd.) Vše řádně označené!
Zbytky starých barev, obaly od barev
Všechny druhy akumulátorů včetně elektrolytu, baterii a článků
Upotřebené motorové oleje (v uzavřených nádobách do 30 l)
Olejové filtry a další zaolejovaný materiál
Způsob předávání odpadů:

Odpady budou předávány občany na označeném stanovišti osobně pracovníkům zajišťujícím sběr. Je zde zakázáno odkládat odpady před příjezdem mobilní sběrny!
Nebude přijat odpad, který bude umístěn na stanovišti před příjezdem mobilní sběrny nebo po jejím odjezdu.
Sběr probíhá pod dohledem zástupce obecního úřadu.

Osobní pneumatiky bez disků

V přiměřeném množství, české výroby a ne ze siláže je možné ZDARMA odevzat v Libáni ve FAST SERVISU – Jiří Čuban, Lindnerova 19, Libáň. Předem volejte na tel. č. 776 367 779.