Drobečková navigace

Úvod > Obec > Vodovod

Vodovod

Při každé změně na vodovodní přípojce bude uzavřena s občanem nová smlouva, a také každý občan, který požádá o novou přípojku k obecnímu vodovodu, musí uzavřít smlouvu s provozovatelem vodovodu, tj. s obcí Bačalky. ZDE najdete vzor takové smlouvy. Je zpracován právníky a odpovídá změnám v Občanském zákoně platném od roku 2014. Seznamte se prosím se smlouvou předem.

Obecný postup při budování nové vodovodní přípojky na obecní vodovodní řad.

Rozbor vody z místního vodovodu najdete na úřední desce.

Rozbory vody z let 2005-2014 jsou k nahlédnutí v úřadovně.

Technicko-hospodářskou správu vodovodu a havárie na VVŘ zajišťuje na základě příkazní smlouvy pan Petr Ott.

Poslední rozbor pitné vody

 

Obec-plan_financovani_obnovy_vodovodu.pdf
Obec-plan rozvoje vodovodu a kanalizaci 2015-2024.pdf

Obec-vodovod_plan_obnovy_2012.xls

Obec-vodovod_plan_obnovy_2012-2021.xls

Obec-opatření k užívání vody

Cena vodného pro rok 2024 je stanovena jako dvousložková:
1. pohyblivá složka vodného je Kč 44,–/1 m3 včetně aktuální sazby DPH
2. pevná složka vodného je Kč 300,–/za vodovodní přípojku zakončenou vodoměrem včetně aktuální sazby DPH