Fulltextové vyhledávání

Územní plán

27. 6. 2014 byl schválen územní plán obce Bačalky

Veškeré informace a podrobné dokumenty najdete v následujících odkazech. 
Často se jedná o velké soubory, proto při otevírání buďte trpěliví. 

Odůvodnění územní plánu obce Bačalky - koordinační výkres

Výkres základního členění území

Odůvodnění územního plánu Bačalky - výkres širších vztahů

Územní plán Bačalky - hlavní výkres

Výkres předpokládaných záborů půdního fondu

Výkres veřejně prospěšných staveb

23. 6. 2016 byla schválena Změna č. 1 územního plánu obce Bačalky

Změna č. 1 územního plánu obce Bačalky - textová část